Měsíční dřevo
Image

Modřín roste v nížině nad vinicí i na horách nad sjezdovkou.

Král lesa modřín, je nejpřizpůsobivější strom, který znám. V Čechách roste ve všech nadmořských výškách. Se svou méně košatou korunou, která lépe odolává větru, roste nejen v našich hraničních horách, ale v sousedství mělnických vinic. Je nejvíce podobný listnáčům, neboť i on se na podzim zbarví a následně shodí jehlice jako jediný jehličnan.

Image

Bohaté zastoupení pryskyřice v modřínu zajistí odolnost proti vodě.

Ze všech jehličnanů má nejlepší odolnost proti vodě. A to zjistili i naši předci. Proto když nebyl dub, nebo byl drahý, vybudovala se různá vodní díla jako hráze a mola z modřínu. Modřínový šindel může voda a sníh omývat na střeše více jak padesát let. Vzhledem k bohaté zásobě pryskyřice se používá všude tam, kde je třeba odolávat zvýšené vlhkosti.

Image

Polygonální stodola z modřínu ve skanzenu.

A to je případ i základových prahů srubů a roubenek. V Kouřimi je skanzen. Ve skanzenu dvě polygonální stodoly. Jedna byla při svém přemístění rekonstruována i v místě styku se zemí. Jak ukazují fotografie, byl jako dřevina, do této vodou namáhané části stodoly, použit modřín. Jde o kombinaci schopnosti statické únosnosti a povětrností odolnosti pevného a hustého přírodního stavebního materiálu.

jak vybírám stromy

Ještě jiné fotografie ze skanzenu v Kouřimi.

Pokud chceme vybrat dřevinu, která může být vystavena povětrnostním vlivům, tedy dešti, sněhu a zároveň přímému svitu slunce, je nejvhodnější volbou právě náš český evropský modřín. Vzhledem k vysokému zastoupení vodě odolné pryskyřice, je modřínové dřevo velmi vhodné pro jakékoliv venkovní použití, když potřebujeme přirodní materiál, odolávající všem těmto degradujícím, ale přirozeným vlivům. Rekonstrukce polygonální stodoly v Kouřimi je názorným příkladem. Celý skanzen je nádherný a svými fotografiemi, Vás chci pobídnout k jeho návštěvě.